Sushi

Yakushi 24 szt – 39 zł

SKŁAD ZESTAWU

Washiba 48 szt – 48 zł

SKŁAD ZESTAWU

Kito 44 szt – 75 zł

SKŁAD ZESTAWU

Ontake 24 szt – 49 zł

SKŁAD ZESTAWU

Fuji 30szt – 69 zł

SKŁAD ZESTAWU

Senjo 30 szt – 65 zł

SKŁAD ZESTAWU

Naka 38 szt – 65 zł

SKŁAD ZESTAWU

Yari 50 szt – 85 zł

SKŁAD ZESTAWU

Tsurugi 50 szt – 99 zł

SKŁAD ZESTAWU

Aino 52 szt – 75 zł

SKŁAD ZESTAWU

Akaishi 70 szt – 119 zł

SKŁAD ZESTAWU

Minami 80 szt – 135 zł

SKŁAD ZESTAWU

Kisokoma 100 szt – 149 zł

SKŁAD ZESTAWU

Shirouma 120 szt – 170 zł

SKŁAD ZESTAWU