Regulamin

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DMT Tomasz Kawa z siedzibą w 35-209, Ofiar Katynia 6A, adres e-mail: biuro@rzeszowskiekulinaria.pl
• Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży usług, jako podstawa do ochrony i dochodzenia roszczeń  oraz w celach statystycznych.
• Podstawę prawną stanowi konieczność przetwarzania danych do wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora.
• Dane będą przetwarzane w celach dodatkowych (np. wysyłanie ofert specjalnych i informacji na temat wydarzeń i promocji) jeśli została wyrażona na to zgoda.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi podmiotami publicznymi.
• Dane przechowywane będą przez okres zgodny z wymogami ustawy.
• Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania o ile dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
• Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
• Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w celach dodatkowych.